ceny datareco | zachrana dat | obnova dat

Ceny
Pri záchrane dát sa nedá jednoznačne určiť cena vopred, pretože na jej výšku vplýva veľmi veľa faktorov, ako značka a model disku, kapacita, druh poškodenia atď.

Pri logických poškodeniach sa pohybuje cena za obnovu dát od 50 €. Pri fyzických poškodeniach média je cena od 150 €. Cena za záchranu dát z RAID polí začína od 200 €. Výslednú cenu v tolerancii ± 25 € Vám budeme vedieť určiť po vyplnení nezáväzného formulára nižšie. Políčka označené hviezdičkou sú povinné.

Zadaním svojich údajov prejavujete svoju slobodnú vôľu poskytnúť nám svoje údaje za účelom zaslania cenovej kalkulácie. Poskytnuté údaje nebudú použité na marketingové a reklamné účely, ani postúpené tretím stranám. Na požiadanie budú vaše zadané údaje odstránené z našej databázy.

Formulár vyplňte čo najpresnejšie, pretože ak skutočné údaje po prijatí vášho média nebudú korešpondovať s tými ktoré ste uviedli, bude Vám cena znova prepočítaná.

 
Alert
Údaje o klientovi
  • Číslo
  • Dátum
    calendar
Údaje o médiu
© 2012-2020 DataReco