ponuka datareco | zachrana dat | obnova dat

DataReco - záchrana a obnova dát - ponuka
Špecializujeme sa na záchranu dát predovšetkým z pevných diskov HDD všetkých výrobných značiek, modelov a kapacít, ale nie je problém obnoviť dáta z akéhokoľvek dátoveho média, ako sú rôzne typy pamäťových kariet, USB kľúče, CD, DVD, diskety.

Obnova dát je možná hlavne z týchto operačných systémov a súborových systémov: 

Windows - FAT, FAT32, NTFS
Mac OS - HFS, HFS+
Linux - Ext2,3,4, ReiserFS, XFS, ZFS
Solaris - UFS, ZFS
virtuálne systémy VMware 

Ďalej obnovujeme dáta z raid polí všetkých bežne používaných typov ako RAID 0,1,5,10 takisto dátové úložiska typu NAS, SAN, Snap, X-Raid a iné. 

Príčinu straty dát by sme mohli rozdeliť do dvoch kategórii: Logickú a fyzickú.

Logické poškodenie
Chyby v súborovom systéme, ktoré majú za následok znemožnenie prístupu a čítania súborov normálnou cestou.
Chyby vo firmware, v servisných a zavádzacích stopách na platniach. Zmazanie súborov užívateľom alebo vírusom.

Fyzicke poškodenie
Závady v elektronike, poškodenie čítacích hláv, zadreté ložiská, poškodenie povrchu platní. Záchrana dát z poškodeného disku je prevádzaná opravou alebo výmenou chybných komponentov.

 Napriek maximálnemu vynaloženému úsiliu je potrebné brať na zreteľ, že nie vždy a nie všetky dáta sa dajú obnoviť. Úspešná záchrana dát je závislá od typu a rozsahu poškodenia. Podstatnú úlohu hrá aj značka harddisku a konkrétny model, každy so svojimi typickými závadami.

Všetky vyššie uvedené informácie majú vplyv na stanovenie ceny za obnovu dát. Bližšie info a nezáväzný formulár na kalkuláciu nájdete v sekcii Ceny.

Firma DataReco taktiež poskytuje poradenstvo v riešeniach zálohovania dát. 

Ponuka 

© 2012-2020 DataReco