spolupraca datareco | zachrana dat | obnova dat

DataReco - záchrana a obnova dát - spolupráca
Firma DataReco ponúka partnerský program hlavne pre obchody a servisy s výpočtovou technikou. Pridaním novej služby záchrany dát do vášho existujúceho portfólia služieb, môžete poskytnúť svojim zákazníkom riešenie ich situácie pri strate dát a bude generovať nový zdroj príjmov pre vašu firmu. Bližšie informácie a rámcovu dohodu poskytneme po konzultácii.

DataReco - záchrana a obnova dát - spolupráca  

© 2012-2020 DataReco